Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.tadim.com.tr internet adresi (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinden Site’ye üyelik hesabı oluşturan kullanıcılar (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır), işbu Üyelik Sözleşmesi’ni (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) kabul etmiş olmaktadır.

Site’yi kullanmadan önce bu Sözleşme’nin ve ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki ve bir parçası olan Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası’nın (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Site’nin sahibi Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir (bundan sonra “Tadım”, “Şirket”, “Şirketimiz” olarak anılacaktır).


GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARÜyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.

Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Tadım’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, kayıt işlemleri tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası’na uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Üye, verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri Site’ye her girişte tekrarlamamak adına kullandığı tarayıcı yahut cihazda “beni hatırla” butonunu kullanmış olabilir. Belirtilen sebeple Site’ye her giriş yapıldığında sistemden usulüne uygun çıkış yapılması gerekmektedir. Site’den çıkış yapılmaması halinde üçüncü kişilerin Site’ye ve bu şekilde Üye’ye ait bilgilere ulaşımı söz konusu olabileceğinden, Üye’nin kişisel verilerinin başka kişiler tarafından bilinmesinde ve/veya kötü niyetle kullanılmasından doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olacaktır.

İşbu Sözleşme’de belirlenen ve/veya Tadım tarafından haklı bulunacak sebepler dışında Üye tarafından Site hesabının gerek Tadım’ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Tadım’ın ticari itibarının Üye’nin eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Tadım, Üye’nin üyeliğini derhal iptal etme, Üye’ye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

Üye, Site üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata, hukuka, dürüstlük ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin idari, hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye’nin Site’den aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Tadım’dan herhangi bir talepte bulunamaz ve Tadım’ın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Tadım, kendisine ait bir kusuru bulunmadıkça ve makul çaba ve özeni göstermiş olmasına rağmen, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, başka üyelerin bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

Site, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka, dürüstlük ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanılmayacaktır:

Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

Virüs veya Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Site’deki iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Tadım’ın önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, veri madenciliği gibi yazılım veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

Site’de yoruma açık alan, platform ve sekmelerde 3. Kişiler ve diğer Site üye ve kullanıcıları hakkında yorum ve ifadelere yer verilmesi, Site’de haksız, hukuka ve dürüstlüğe aykırı, karalayıcı ve örf ve adet ile bağdaşmaz ve/veya çirkin paylaşımlar yapılması.

Üye, Site’de yaptığı işlemleri, Tadım’a doğrudan ve/veya dolaylı ve Site’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Site’ye üye olmakla, Site’ye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

Üye, Site’ye üyelik kaydı esnasında ticari iletişim kurulmasına açıkça izin vermiş olması halinde kendisine Site tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Üye, verdiği bu izinleri her zaman “Bilgileri Düzenle” sayfasından geri çekme hakkına sahiptir.

Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından Site üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda bir üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Üye, kendisi veya Tadım tarafından sonlandırılan üye hesabına ilişkin kayıtlardaki kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamındaki hak/larını kullanmak isteyebilir. Böyle bir durumda Tadım ilgili talebi en geç 30 gün içinde cevaplandırır. Tadım, talebi karşılamasının makul çaba içinde mümkün olmadığı veya ilgili kayıtları yasa gereği tutmasının zorunlu olduğu hallerde ise Üye’yi en kısa süre içinde gerekli açıklama ile birlikte bilgilendirecektir. Bunun dışında Tadım, Üye’ye ait kayıtları silip silmemekte serbesttir, ancak hiçbir halde kayıtların içerdiği Üye’ye ait kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesine aykırı bir şekilde işlemeyecek / işlemeye devam etmeyecektir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Tadım, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Şartları & Gizlilik Kişisel Verileri Koruma mevzuatı çerçevesinde yayımlanmış olan politikalar ve diğer belgeler ("Kişisel Verilerin Korunması Politikası") ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.


GİZLİLİK VE GÜVENLİK


Tadım, Üye'nin Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından benimsenmiş olan ilkeler ve prensipler Kişisel Verileri Koruma mevzuatı çerçevesinde yayımlanmış olan politikalarımız ("Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması") marifetiyle ilan edilmiştir.

Site ziyaretçileri ve üyelerinin kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ilişkin Aydınlatma Bildirimini ayrıca işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası dikkatle okumanızı rica ederiz.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli bir şekilde koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasınd Let's Encrypt Authority X3 SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

MÜCBİR SEBEP

Salgın, ambargo, doğal afet, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç veya Tadım’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Tadım’ın işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Tadım, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

SÖZLEŞME'NİN DEVRİ

Üye, Tadım’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemez.

TADİL VE FERAGAT

Taraflar'dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

BİLDİRİMLER

Ancak Üye’nin Site üzerinden bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Üye, mevcut e-posta adresindeki değişiklikleri “Bilgileri Düzenle” sayfasından bildirmedikçe, eski e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Tadım’ın, Üye’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Tadım tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak işbu Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşme’nin güncel versiyonuna www.tadim.com.tr web sitesinden erişilebilir.

İşbu Sözleşme hakkında soru sormak, şikâyette bulunmak veya sair her türlü sorununuzda lütfen aşağıda yer alan iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

___

Saygılarımızla,

Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No                  : 0815007309400018

Adres                         : TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul

Telefon                       : 0 216 251 93 00

Kep Adresi                : [email protected]

E-posta                       : [email protected]

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.