Politikalarımız

 

TADIM

KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE,

İŞ GÜVENLİĞİ ve SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm müşterilerimiz için hazırladığımız ürünlerimizde gıda güvenliği ve ürün kalitesini sağlamak, lezzet ve kalite parametrelerini korumak amacıyla, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle ve müşteri odaklılık temelinde Kalite Yönetim sistemi, HACCP sistemi, IFS Food, İSG ve Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur.

HACCP, Kalite ve Çevre Yönetim sistemimiz işletmemizde hammadde satın alma aşamasından başlamak üzere mamul hale gelinceye kadar tüm ürünlerimizi ve Tadım Pazarlama Ofisini kapsar.

Yönetim sistemlerimiz, Gıda Güvenliği şartları, yükümlü olduğumuz yürürlükteki tüm yasal ve mevzuat şartları, IFS Food, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, müşteri istekleri ve kurum içi belirlenmiş olan şartlarımız dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tüm süreçlerde proses yaklaşımı ve risk temelli düşünme, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak esas alınmış ve teşvik edilmektedir.

Kuruluşumuzda Gıda Güvenliği Kültürünün unsurları oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. Satın alınan tüm hammadde ve son ürünlerimizin özgünlüğünü sağlamayı taahhüt ederiz.

Kuruluşumuz yönetim sistemlerinin istenen sonuçlarını elde etme yeteneğini etkileyecek iç ve dış bağlamlarını belirlemiştir. Değişen ve gelişen durumlara göre iç ve dış bağlamlar değerlendirilip gözden geçirilmektedir.

Kuruluşumuzda, IFS Food Gıda Güvenliği, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001  Yönetim Sistemleri ön gereksinim koşulları ile ilgili tüm gereklilikler belirlenmiş uygulanmakta ve gerekli noktalarda ölçümleri yapılarak yeterlilikleri takip edilmektedir.

Tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu, kurumsal faaliyetlerinde ve IFS Food Gıda Güvenliği ile ISO yönetim sistemlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması temel amaçlarımız arasında yer alır.

IFS Food Gıda Güvenliği Yönetim sistemimizde önceden belirlenen tüm potansiyel tehlikeler ve kritik kontrol noktaları; sıcaklık, zaman, görsel muayene kontrolleri yapılarak ve ölçümlerle izlenerek güvence altında tutulmaktadır.

Kuruluşumuz, bünyesindeki personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimleri planlamakta ve uygulamaktadır.

Kurumsal kimliğimiz altında müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmek ve yürütmekte olduğumuz yönetim sistemlerinden etkilenebilecek çalışanlarımız, tedarikçiler, komşular ve müşterilere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için gıda güvenliği ile ilgili olumsuzluklarda ilgili taraflar bilgilendirilir. Gerekirse ürünlerimiz geri toplatılır.

Kuruluşumuz çevreye ve doğaya karşı duyarlıdır.

- Atıklarımızı kaynağında azaltarak, geri dönüşüm oranını arttırarak çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevrenin korunmasını,

- Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartları ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

- Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmayı; tesisimizin, donanımlarımızın, ürün ve proseslerimizin tasarımında ve değişikliklerinde elektrik enerjisi, doğalgaz ve suyu verimli kullanacak alternatifleri tercih etmeyi,

- Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği için, uygulaması mümkün olan alanlarda konvansiyonel enerji kaynaklarının ağırlığını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla azaltmaya çalışmayı,

- Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak çevre performansını arttırmayı, bunun için yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Kuruluşumuzda çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler ve taşeronlar için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri uzun ve kısa dönemde en aza indirmek, güvenlik ve sağlık koşullarının yaratıldığı çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak esastır. Kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını-meslek hastalıklarını önleyen sistemler geliştirmek ve uygulamak şirketimizin taahhüdüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını takip etmek için bir İş Güvenliği Uzmanımız bulunmaktadır.

İş güvenliği ve çevre konularında çalışanlarımızı bilinçlendirerek çevre ve İSG kazalarının azalması sağlanır.

Kuruluşumuz yürürlükteki Gıda, İSG, Çevre ve Sosyal Sorumluluk ile ilgili yasal şartları, uygulanabilir diğer şartları ve şirket içinde İSG tehlikeleriyle ilgili onaylanmış şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Tadım Gıda, sosyal sorumluluk bağlamında insan haklarına saygı gösteren ve bu alanda sürekli olarak çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştiren bir firmadır.

Sosyal sorumluluk prensiplerini yerine getirmek için doğruluk, dürüstlük ve etik değerlere bağlı kalarak, hesap verebilirlik, şeffaflık, etik davranış, tüm tarafların çıkarlarına saygı ve uluslararası davranış normlarına saygı ilkelerini benimser. Bu çalışmaları yürütmek için bir Sosyal Sorumluluk Yönetim Temsilcimiz bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IFS Food, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, IFS Food ve Sosyal Sorumluluk yönetimi performanslarının arttırılması için bu sistemlerin sürekli iyileştirilmesini, ilgili taraflarla sürekli istişare ve iletişim halinde olmayı taahhüt eder.

Tüm çalışanlarımız Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Politikamızın, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularındaki ilkelerimizin uygulanmasında bizzat görev alır ve son ürünlerimizin politikamızla uyumlu olması amacı ile Yönetim ile birlikte çalışırlar.

 

02.02.2024

İsmet TEKİNALP

İcra Kurulu Başkanı

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.