Enerji PolitikasıTADIM GIDA MADDELERİ SAN. ve TİC.
A.Ş.
   ENERJİ POLİTİKASI

 

Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakmak en önemli görevlerimizden birisidir. Küresel ısınmanın en önemli giderme yönetmelerinden birisinin de enerjinin verimli olduğu unutulmamalıdır.

Ekolojik ve ekonomik hedefleri dikkate alarak kullanım gereksinimlerini karşılamak için enerjinin tedarik edilmesi, dönüştürülmesi, depolanması, dağıtılması ve uygulanmasının ileriye dönük, organize ve sistematik olarak koordinasyonu ile enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanabilir.

Enerjiyi kullanırken, üretim ve kaliteden taviz vermemiz mümkün değildir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak;

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.  olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

  1. Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını,
  2. Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,
  3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
  4. Kuruluşumuz üretim ve kaliteden taviz vermeden, Enerji Yönetim Sisteminin, enerji verimliliğinin ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini
  5. Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kriterlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
  6. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
  7. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,
  8. Atık miktarını her yıl azaltmayı,
  9. Su tüketimini her yıl azaltmayı,
  10. 2018 yılını esas alarak 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 10% oranında azaltmayı,

Taahhüt ederiz.

 

 

 

09.11.2023

İsmet TEKİNALP

İcra Kurulu Başkanı

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.